Saturday, 8 February 2014

Mariano Fortuny: a real fashion artistEN: When fashion becomes art.

I used to be convinced that fashion equals art. Don't take me wrong, in a way I still am. But before, I thought that all fashion is art. I didn't really think about it much and I simply thought that being able to have the same enjoyment in fashion creations as in the art ones puts fashion on the same pedestal. I was wrong and I think everyone knows why.

CS: Když z módy se stane umění. 

Bývala jsem přesvědčená, že móda rovná se umění. Pro ujasněnou, svým způsobem stále jsem. Ale dřív jsem si myslela, že všechna móda je umění. Vlastně jsem o tom moc nepřemýšlela a jednoduše se domnívala, že když se dokáži kochat módními kreacemi do stejné míry jako těmi uměleckými tak móda patří na ten samý piedestal. Mýlila jsem se a myslím, že všichní víme proč.
EN: The mass-produced garments might be created by a genius but at the same time they aren't productions of the genius. They are a mere response to the market demand. They aren't made with a free hand of an artist since their only aim is to get sold as fast as possible. And as you know many artists got accepted way after their deaths, while often being loathed during their lifetime. But fashion doesn't work like that, and, of course, it would be silly if it worked so. 

CS: Masově produkové oděvy mohou být vytvořeny géniusem, ale zároveň nejsou výtvory génia. Jsou pohou reakcí na tržní poptávku. Nebyly vytvořeny svobodnou rukou umělce, neboť jejich jediný účel je, aby se prodaly tak rychle jen co to je možné. A jak víte spousta umělců byla přijata až dlouho po své smrti, zatímco během svého života byli terčem výsměchu. Móda tak nefunguje a bylo by hloupé kdyby tak fungovala.

EN: But here is an example of an extraordinary work of art. Yes, a work of art. Mariano Fortuny was an inventor and his dresses were real artistic experiments whose elaborate technique is unrepeatable. In them he tried to create a 'total' dress that wouldn't just provide the wearer a fanciful covering of her body but would make her pure beauty stand out more than anything else - one of the requirements was not to wear anything under the dress. The woman became a part of the artwork. A living sculpture one might say.

CS: Tady však máme příklad výjimečného uměleckého díla. Ano, uměleckého díla. Mariano Fortuny byl vynálezce, jehož šaty byly opravdové umělecké experimenty, jejichž komplikovaná technika je jednoduše dnes neopakovatelná. S nimi se pokoušel vytvořit 'absolutní' šaty, které by neposkytovaly ženě jen nápadité pokrytí těla, ale víc než cokoli jiného dokázaly nechat vyniknout její ryzí krásu - jedním požadavkem však bylo, aby žena neměla nic pod šaty, žádné spodní prádlo. Z ženy samotné se  tak stalo umělecké dílo. Jeden by řekl, že žijící socha. 

2 comments:

 1. Wow I absolutely love those dresses! Especially the nude one!

  Love,

  Rowan


  Personal Style Blog WWW.REDREIDINGHOOD.COM

  ReplyDelete
 2. Such a lovely blog dear! Following you now, hope you visit and follow my blog too!♥
  AIMEROSE BLOG

  ReplyDelete