Wednesday, 12 February 2014

Tziporah Salamon: know your body first


EN: A wonderful interview with Tziporah Salamon for anyone interested in fashion, aesthetics and developing very own style. Beware, probably not very helpful for trend followers.


CS: Skvělé interview s Tziporah Salamon vhodné pro kohokoli se zaujetím pro módu, estetiku a rozvíjení vlastního stylu. Pozor, pravděpodobně ne moc užitečné pro přívržence trendů. 

1 comment: