Thursday, 13 February 2014

Victoria Beckham: Jean Arp, maybe
EN: In one of my previous posts I mentioned The Row and their 'celebrity origins'. Here is another such example. Although, I think that Victoria proved enough her status of a fashion designer and doesn't really need any further introduction. 

CS: V jednom z předchozích postů jsem zmínila The Row a jejich 'celebrití počátky'. Tady je další takový příklad. I když myslím, že Victoria již prokázala víc než dost, že je hodna statutu módního nárháře a celkově vlastně ani není třeba ji více představovat. 


Victoria's collection was as always great. She gave us sharply defined outfits which are based on a perfect tailoring and quality materials. Even though the collection revolved mostly around black, white and red, it also featured four outfits with a more organic touch. Sticking only to black and white at first, the outfits felt like nervously stepping into unknown waters with the waters being successfully tamed soon after as Victoria later offered us a confident play with colours. Moreover, perhaps to add an artistic flair to otherwise sobre collection, the organic forms quite strongly recall artworks by dadaist Jean Arp.

Victoriina přehlídka byla jako vždy skvělá. Podala nám ostře definované modely, které byly založeny na perfektním šití a kvalitních materiálech. I když se kolekce pohybovala víceméně jen v rozmezí černé, bílé a červené, objevily se tam také čtyři outfity s více organickým dotekem. Nejprve působící jako nervózní vkročení do neznámých vod, ale brzy nato vody byly úspěšně zkroceny a Victoria nám nabídla sebevědomou hru s barvami. Navíc, možná aby obohatila jinak střízlivou kolekci o uměleckou stránku, ony již organické formy celkem silně připomínají umělecká díla dadaisty Jeana Arpa. 

The only thing I really didn't like were the shoes. In close-up I didn't find them attractive in any possible way (and there are many types of attractiveness, surely), although on the other hand these outfits weren't calling for feminine stilettos but instead heels (and flats) worth a strong confident woman. And such a woman can pull off anything. 

Jediná věc co se mi opravdu nelíbila byly boty. Ani po pečlivém prozkoumání fotek detailů se mi nezdály atraktivní z jakéhokoli možného hlediska - a ono těch hledisek může být hodně, že. Na druhou stranu je pravda, že tyto outfity nevolaly po frivolních jehlách, ale namísto toho po podpatcích (a 'flats') hodných silné sebevědomé ženy. A taková žena dokáže unosit cokoli.


2 comments:

 1. Oh, that white outfit : I love it!
  Can't say much about the shoes since I'm reading this on my phone, will check it later on the pc ;)
  If you would like to follow eachother via Bloglovin and/or GFC, let me know :)
  I love discovering new blogs!
  xo Lyn
  www.blondebutterflies.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. Wauw, simple and clean looks, I love it! You have a great blog, following you now with Bloglovin :)

  www.reinadelamoda.nl

  ReplyDelete