Wednesday, 5 February 2014

a fragment of coptic textile


EN: I need to share this fragment of coptic textile. I bumped it into it while browsing the collections of the British Museum and immediately fell in love with it. I love the pattern, the colours and despite the fact that the textile is more than thousand years old it still seems to me in a way modern. If I was a designer I would probably take it as a reference point for my collection. If I was...


CS: Musím se podělit o tento fragment koptské textilie. Narazila jsem na něj během procházení kolekcí Britského muzea a okamžitě jsem si jej zamilovala. Líbí se mi ten vzor, barvy a navzdory faktu, že se jedná o více než tisíc let starou textilii tak stále na mě působí svým způsobem moderně. Kdybych byla designér tak si jsem téměř jistá, že bych jej využila jako výchozí bod mé nové kolekce. Kdybych byla...

No comments:

Post a Comment