Friday, 31 January 2014

focus on: Adidas Superstar
EN: Trainers are everywhere, just check out the latest haute couture fashion week in Paris. Both fashion giants Chanel and Dior presented us with their very own takes on trainers (I love Chanel but not so much Dior) and, as they say, couture is an indicator of the next big trends. So, naturally, I just can't wait for the upcoming fashion weeks to see what designers from more 'relatable spheres' envision for the next fall/winter season - and I guess trainers will be involved. 

In fact, trends-wise, trainers are nothing new. Nikes and New Balance have already been around for a while. But do you remember Adidas Superstar which were a big trend around 2006-2007? I do, because I was crazy about them just as everyone else. Half a year ago I asked on the fashionspot whether the fashion flock think that the Superstar will make a comeback or not. No one answered, probably it didn't seem relevant since New Balance was at its peak, especially here in Hong Kong. But, honestly, I do feel them making it back once again. Not only that everyday I spot more and more people wearing them, but sportswear is also becoming a big thing at the moment. If you just skim the latest men's fashion week you can see that many designers actually reflected in their designs an interest in sports, especially baseball and basketball. And what's Adidas Superstar? A basketball shoe.

But anyway, I can't wait to see if they make it or not. And I'm tempted to buy a pair - if only out of nostalgia. 
CS: Tenisky jsou všude, doslova. Jen se podívejte na nejnovější haute couture fashion week v Paříži. Oba módní giganti Chanel a Dior nám představili kolekce postavené právě na teniskách (Chanel se víc než vyvedl, Dior se víc než nevyvedl) a jak se říká, haute couture je ukazatelem následujících módních trendů. Takže přirozeně se nemůžu dočkat následujících RTW fashion weeků, kdy konečně uvidím co si pro nás přichystali designéři z více 'praktických sfér' pro následující podzim/zima sezónu - a hádám, že tenisky budou hrát velkou roli. 

Ve skutečnosti, co se týče trendů, tenisky nejsou nic nového. Nike a New Balance už jistou dobu dominují módní scénu. Ale pamatujete si Adidas Superstar, které byly velkým hitem okolo 2006-2007? Já moc dobře, protože jsem je musela mít stejně nutně jako všichni ostatní. Asi před půl rokem jsem se ptala na fashionspotu, jestli si myslí, že se chystá návrat Superstarů. Nikdo neodpověděl, předpokládám, že se to nezdálo relevantní, když New Balance byl zrovna na svém vrcholu, alespoň tady v Hong Kongu. Ale upřímně, já cítím jejich návrat. Nejen že každý den potkávám víc a víc lidí se Superstary na nohou, ale celkově sportswear se stává větším a větším 'trendem'. Už jen, když si projdetete nedávno proběhlý pánský fashion week tak uvidíte, že spousta designérů se snažila v jejich tvorbě reflektovat právě sport - a hlavně baseball a basketbal. A co jsou Superstary? Basketbalová obuv. 

No prostě se nemůžu dočkat následujícího roku, kdy uvidím jestli to Superstary daly nebo ne. A mám nutkání si jedny koupit - už jen z té nostalgie.

Wednesday, 29 January 2014

no more "I love fashion", pleaseEN: To be honest, I try to avoid saying the phrase "I love fashion" as much as possible. Mainly it's because I remember the days when I'd watch FashionTV and every possible person in the reach of camera was made to say that phrase. And I hated it - it was obviously fake. I don't know if they still do it because since I went to uni I haven't had any access to TV but I guess they still carry on with this 'signature phrase'. 

But then, in a deeper sense, what else could be my feelings towards fashion than love? I'm not going to make a list of things which throughout my day gravitate towards fashion because it would be endless. It's just that every cell of my body wants to live fashion and one day hopes to truly enter the world and create something big. Yeah, sounds great, right? Little bit naive, but great. And I usually hold on my dreams until they come true.


CS: Upřímně, osobně se snažím co nejvíce vyvarovat frázi "I love fashion". Především je to proto, že si dobře pamatuju dny, kdy jsem sledovala FashionTV a kdokoli, kdo se ocitl v dosahu kamery byl donucen  ji poslušně odříkat. Nesnášela jsem to - celé to bylo jasně falešné a nevěrohodné. Nevím jestli to stále dělají, protože od té doby co jsem odešla na univerzitu tak v podstatě nemám žádný přístup k TV, ale předpokládám, že od toho neopustili. Bohužel.

Ale pak, když se to vezme, co jiného by mé pocity mohly být než láska k módě? Nebudu psát seznam věcí, které během mého dne jasně indikují mojí posedlost, protože by byl nekonečný. Stručně řečeno, každá buňka mého těla chce žít módu a věří, že nadejde den, kdy konečně vstoupí do onoho světa a vytvoří něco velkého. Hah, zní skvěle, že? Trošku naivně, ale skvěle. A obvykle se držím svých snů tak dlouho dokud si je nesplním.


Follow my blog with Bloglovin