Friday, 31 January 2014

focus on: Adidas Superstar
EN: Trainers are everywhere, just check out the latest haute couture fashion week in Paris. Both fashion giants Chanel and Dior presented us with their very own takes on trainers (I love Chanel but not so much Dior) and, as they say, couture is an indicator of the next big trends. So, naturally, I just can't wait for the upcoming fashion weeks to see what designers from more 'relatable spheres' envision for the next fall/winter season - and I guess trainers will be involved. 

In fact, trends-wise, trainers are nothing new. Nikes and New Balance have already been around for a while. But do you remember Adidas Superstar which were a big trend around 2006-2007? I do, because I was crazy about them just as everyone else. Half a year ago I asked on the fashionspot whether the fashion flock think that the Superstar will make a comeback or not. No one answered, probably it didn't seem relevant since New Balance was at its peak, especially here in Hong Kong. But, honestly, I do feel them making it back once again. Not only that everyday I spot more and more people wearing them, but sportswear is also becoming a big thing at the moment. If you just skim the latest men's fashion week you can see that many designers actually reflected in their designs an interest in sports, especially baseball and basketball. And what's Adidas Superstar? A basketball shoe.

But anyway, I can't wait to see if they make it or not. And I'm tempted to buy a pair - if only out of nostalgia. 
CS: Tenisky jsou všude, doslova. Jen se podívejte na nejnovější haute couture fashion week v Paříži. Oba módní giganti Chanel a Dior nám představili kolekce postavené právě na teniskách (Chanel se víc než vyvedl, Dior se víc než nevyvedl) a jak se říká, haute couture je ukazatelem následujících módních trendů. Takže přirozeně se nemůžu dočkat následujících RTW fashion weeků, kdy konečně uvidím co si pro nás přichystali designéři z více 'praktických sfér' pro následující podzim/zima sezónu - a hádám, že tenisky budou hrát velkou roli. 

Ve skutečnosti, co se týče trendů, tenisky nejsou nic nového. Nike a New Balance už jistou dobu dominují módní scénu. Ale pamatujete si Adidas Superstar, které byly velkým hitem okolo 2006-2007? Já moc dobře, protože jsem je musela mít stejně nutně jako všichni ostatní. Asi před půl rokem jsem se ptala na fashionspotu, jestli si myslí, že se chystá návrat Superstarů. Nikdo neodpověděl, předpokládám, že se to nezdálo relevantní, když New Balance byl zrovna na svém vrcholu, alespoň tady v Hong Kongu. Ale upřímně, já cítím jejich návrat. Nejen že každý den potkávám víc a víc lidí se Superstary na nohou, ale celkově sportswear se stává větším a větším 'trendem'. Už jen, když si projdetete nedávno proběhlý pánský fashion week tak uvidíte, že spousta designérů se snažila v jejich tvorbě reflektovat právě sport - a hlavně baseball a basketbal. A co jsou Superstary? Basketbalová obuv. 

No prostě se nemůžu dočkat následujícího roku, kdy uvidím jestli to Superstary daly nebo ne. A mám nutkání si jedny koupit - už jen z té nostalgie.

No comments:

Post a Comment