Wednesday, 29 January 2014

no more "I love fashion", pleaseEN: To be honest, I try to avoid saying the phrase "I love fashion" as much as possible. Mainly it's because I remember the days when I'd watch FashionTV and every possible person in the reach of camera was made to say that phrase. And I hated it - it was obviously fake. I don't know if they still do it because since I went to uni I haven't had any access to TV but I guess they still carry on with this 'signature phrase'. 

But then, in a deeper sense, what else could be my feelings towards fashion than love? I'm not going to make a list of things which throughout my day gravitate towards fashion because it would be endless. It's just that every cell of my body wants to live fashion and one day hopes to truly enter the world and create something big. Yeah, sounds great, right? Little bit naive, but great. And I usually hold on my dreams until they come true.


CS: Upřímně, osobně se snažím co nejvíce vyvarovat frázi "I love fashion". Především je to proto, že si dobře pamatuju dny, kdy jsem sledovala FashionTV a kdokoli, kdo se ocitl v dosahu kamery byl donucen  ji poslušně odříkat. Nesnášela jsem to - celé to bylo jasně falešné a nevěrohodné. Nevím jestli to stále dělají, protože od té doby co jsem odešla na univerzitu tak v podstatě nemám žádný přístup k TV, ale předpokládám, že od toho neopustili. Bohužel.

Ale pak, když se to vezme, co jiného by mé pocity mohly být než láska k módě? Nebudu psát seznam věcí, které během mého dne jasně indikují mojí posedlost, protože by byl nekonečný. Stručně řečeno, každá buňka mého těla chce žít módu a věří, že nadejde den, kdy konečně vstoupí do onoho světa a vytvoří něco velkého. Hah, zní skvěle, že? Trošku naivně, ale skvěle. A obvykle se držím svých snů tak dlouho dokud si je nesplním.


Follow my blog with Bloglovin

No comments:

Post a Comment